Load Wedding ger dig det bästa från både kommersiell och konstfilm

Filmen balanserar inte bara humor och moral på ett vackert sätt, den tar också upp verkliga problem som plågar vårt samhälle

Muhammad Rafis födelsedag, i närvaro av Shashi Kapoor

Rafi var en mästare på att förvandla sin röst som kunde passa alla skådespelare

Krönikor om två pakistanska kvinnliga resenärer i Malaysia - III

Flickorna åker från Singapore till Malaysia där de lär sig att samexistera med mörtar

Blogg: Det märkliga fallet med Padmaavat i historien

Berättelsen är inte förankrad i historien, den hämtar sin inspiration från en dikt skriven av Sufi-poeten Malik Muhammad Jiyasi 1540