Fullständig text av prins Williams tal som väckte respons från anti-monarkigruppen

Prins William slog en personlig anteckning på sitt Emergency Services Mental Health Symposium på torsdagen.

Enligt Daily Mail-reportern Rebecca English, mindes hertigen av Cambridge att 'återvända hem med 'dagens påfrestningar och påfrestningar som tynger mig och ville undvika att belasta min familj med det jag hade sett' när han arbetade för ambulansflyget. '

När ITV News kungliga redaktör delade videon av Williams tal på sociala medier, grävde antimonarkigruppen 'Republic på honom och sa 'Utan tvivel går alla räddningspersonal hem till ett palatsligt hem, chaufförsdrivna bilar, en stor personalstab av tjänare och kockar och inga bekymmer om pengar, bolån eller var deras barn går i skolan.'Här är hela texten av hans tal:


dricka kortspel för två personer
Fullständig text av prins Williams tal som väckte respons från anti-monarkigruppen Fullständig text av prins Williams tal som väckte respons från anti-monarkigruppen


Fullständig text av prins Williams tal som väckte respons från anti-monarkigruppen