Efter rebound ... Vad händer nu?

F: Hur troligt är det att ett reboundförhållande (en där din älskare dumpar dig och sedan kommer med någon annan omedelbart) kommer att pågå? Hur sannolikt är det också för två personer som en gång var älskare att träffas igen, särskilt efter att ha sett / varit med andra människor? Tack för dessa två intressanta frågor! Jag ska svara dem en i taget. 1. Hur sannolikt är det att ett reboundförhållande kommer att bestå? Det beror verkligen på två faktorer: kvaliteten på rebound-förhållandet och styrkan i rebounderns anknytning till deras ex ...