Kemi + Timing = Relationsframgång

Förra säsongen på How I Met Your Mother delade Robin ett sagigt perspektiv med Ted under en väns bröllop. Hon föreslog att varje förhållande kräver två viktiga ingredienser: 'kemi' (vilket betyder hur kompatibla människor är med varandra) och 'timing' (i grund och botten om människor möter varandra på rätt ställe, rätt tid). När jag hörde detta, tänkte jag omedelbart hur perfekt den känslan sammanfaller med relationsvetenskap.